X


TANIR PRO, gıda sanayinde, NIR ölçümlerinden ürünlerin kalitesinin belirlenmesinde ve süreç kontrolünde yararlanılan; - kısa zamanda sonuç vermesi, örneği tahrip etmemesi, çok küçük miktarlarda örnekle çalışma imkânı sunması, kimyasal maddeye ve ek laboratuvar cihazlara ihtiyaç olmaması, örneğe ait bileşen, duyusal ve kalite analizlerinin aynı anda yapılabilmesi gibi avantajlar sağlayan, -elektromanyetik spektrumun 900-1700 nm dalga boyu aralığında elektromanyetik ışımanın absorplanması ilkesine dayanan geleneksel metotlara alternatif bir teknolojidir.

- Yumurta için analiz Örnegi,
- Protein ,Yag,kuru madde parametreleri için ölçümler
- Sıcaklık Kontrolü
- Kolay Kullanılabilir Yazılım Seçenegi
- Dokunmatik Ekran