XNanosens A.Ş. spektroskopi alanındaki tecrübesini LIBS teknolojisi ile birleştirerek müşteri odaklı çözümler sunmaktadır. Kullanım amacına spesifik yazılımların geliştirilmesi ile analiz edilecek örneğe spesifik tasarımlar yapılması ve tek bir tuşla analiz sonucuna ulaşılabilen tasarımların üretimi hedeflenmektedir. LIBS ile gıdalarda kül, protein ve elementel konsantrasyon ölçümü yapabilen prototip üzerine çalışmalar devam etmektedir.Kül, örnekteki toplam elementel konsantrasyonu gösteren bir indikatördür. Çekirdek ve kepeğin ayrılma oranını gösteren önemli bir kalite kontrol parametresidir. Yakma fırınlarında saatler süren 500-600°C’lerde enerji sarfiyatına sebep olan yakma yönteminin yerine LIBS ile saniyeler içerisinde kül analizi yapılabilmektedir. Yöntem sadece unlarda değil irmik, kırma gibi buğday fraksiyonlarında ve toz halindeki tüm numunelerde kullanılabilmektedir.
Kjeldahl, Dumas gibi referans protein analizi yöntemlerine alternatif olarak LIBS ile toplam azot tayini üzerinden saniyeler içerisinde protein analizi yapılabilmektedir. Yöntem un, irmik, kırma gibi toz ve kuru tüm numunelerde uygulanabilmektedir.LIBS sistemi ile saniyeler içerisinde numunedeki tüm elementel bileşim belirlenebilmektedir. Atomik absorbsiyon, ICP-MS gibi elementlerin tek tek belirlendiği sistemler yerineLIBS sisteminin farklı birçok alanda uygulamaları mevcut olsa da gıda alanındaki uygulamaları oldukça sınırlıdır. Bu durumun iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi güncel bir analiz yöntemi olması nedeniyle gıda analizine yönelik yeterli düzeyde çalışma yapılmamış olmasıdır. İkinci nedeni ise LIBS sisteminin kısmen diğer sistemlere göre pahalı olması, genel kullanıma yönelik sistemlerin kullanılması ve amaca yönelik özelleştirilmiş düşük maliyetli sistemlerin pazarda yer almamasıdır. Ekibimiz LIBS konusunda oldukça tecrübeli olup LIBS’in gıda uygulamalrı üzerinde çalışan ilk gruplardandır. LIBS konusundaki çalışmalarımız aşağıdaki şekilde listelenmiştir.


• Sezer, B., Bilge, G., Berkkan, A., Tamer, U., & Boyaci, I. H. (2018). A rapid tool for determination of titanium dioxide content in white chickpea samples. Food Chemistry, 240, 84-89.
• Sezer, B., Bilge, G., & Boyaci, I. H. (2017). Capabilities and Limitations of LIBS in Food Analysis. TrAC Trends in Analytical Chemistry.
• Sezer, B., Bilge, G., Sanal, T., Koksel, H., & Boyaci, I. H. (2017). A novel method for ash analysis in wheat milling fractions by using laser-induced breakdown spectroscopy. Journal of Cereal Science.
• Bilge, G., Sezer, B., Eseller, K. E., Berberoglu, H., Koksel, H., & Boyaci, I. H. (2016). Ash analysis of flour sample by using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 124, 74-78.
• Bilge, G., Sezer, B., Eseller, K. E., Berberoğlu, H., Köksel, H., & Boyacı, İ. H. (2016). Determination of Ca addition to the wheat flour by using laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). European Food Research and Technology, 242(10), 1685-1692.
• Sezer, B., Bilge, G., & Boyaci, I. H. (2016). Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Based Protein Assay for Cereal Samples. Journal of agricultural and food chemistry, 64(49), 9459-9463.
• Bilge, G., Velioglu, H. M., Sezer, B., Eseller, K. E., & Boyaci, I. H. (2016). Identification of meat species by using laser-induced breakdown spectroscopy. Meat science, 119, 118-122.
• Bilge, G., Sezer, B., Eseller, K. E., Berberoglu, H., Topcu, A., & Boyaci, I. H. (2016). Determination of whey adulteration in milk powder by using laser induced breakdown spectroscopy. Food chemistry, 212, 183-188
• Bilge, G., Boyacı, İ. H., Eseller, K. E., Tamer, U., & Çakır, S. (2015). Analysis of bakery products by laser-induced breakdown spectroscopy. Food chemistry, 181, 186-190.