X


Lazer indüklü plazma spektroskopisi materyallerin multi-elementel analizi için kullanılan bir optik emisyon spektroskopisi yöntemidir. NASA’nın 2013 yılında Mars yüzeyindeki elementlerin saptanması için gönderdiği Cruiosity robotunda kullanılan LIBS, teknolojinin gelişmesiyle birlikte jeoloji, medikal, savunma sanayii gibi alanlara girmiştir. Yöntemde yüksek enerjili bir lazer kaynağından çıkan lazer ışını çeşitli optiklerle örnek yüzeyine odaklanır. Yüksek enerjili lazer ışını odaklandığı yerde kıvılcım oluşturur ve örnekteki küçük parçacıkların buharlaşmasını sağlayarak örneğin nötr, iyon ve atomlara ayrışmasına ve plazma oluşmasına neden olur. Yüzeyde oluşan plazma bir toplayıcı lens ile spektrometreye iletilir. Spektrumdaki atomik çizgiler elementlerle, atomik çizgilerin şiddeti ise elementel konsantrasyon ile korele edilerek analiz yapılmaktadır. Plazma oluşumundan yaklaşık olarak 0,1 mikrosaniye sonra elementlerden ilk olarak iyonik yayınım daha sonra atomik yayınım tespit edilebilmektedir. LIBS sayesinde elde edilen spektrumlar analiz edilerek örneğin elementel kompozisyonu hızlı bir şekilde belirlenebilmektedir.